Het Nieuwe Werken bij School voor Sport en Bewegen

Samen met oud-collega’s Irma van der Neut en Rob Vink van IVA Onderwijs voer ik een onderzoek uit naar Het Nieuwe Werken (HNW) bij de School voor Sport en Bewegen van ROC Tilburg. Het onderzoek wordt gefinancierd door subsidie van Kennisnet, Programma Kennis van Waarde Maken (zie www.kennisnet.nl).

De School is inmiddels gestart met HNW, docenten hebben de beschikking gekregen over een iPad, en er is behoefte ontstaan in onderzoek naar (tussentijdse) opbrengsten ervan. Voor de School zelf kan het onderzoek ondersteuning bieden bij het verder optimaliseren van het Nieuwe Werken, en voor ROC Tilburg kan zo’n verkenning interessante inzichten opleveren die in de toekomst helpen bij de (mogelijke) organisatiebreder introductie van Het Nieuwe Werken.

Met het onderzoek gaan we na, in hoeverre docenten van de School gebruik maken van de ict-toepassingen die de iPad biedt, en in hoeverre docenten daarmee ervaren ondersteund te worden in hun functioneren als resultaatverantwoordelijk team.

Het onderzoek loopt tot medio 2014.

 

 


 

Reageer