Nieuw onderzoek naar docentopvattingen online interculturele communicatie

In opdracht van Kennisnet mag ik samen met IVA Onderwijs onderzoek doen naar opvattingen van docenten over online interculturele communicatie in het vreemdetalenonderwijs. We werken daarbij nauw samen met het lectoraat vreemdetalendidactiek in een veranderende leeromgeving (lector Dr. M.K. Jauregi Ondarra van de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg), en met Het Europees Project TILA (Telecollaboration for Intercultural Language Acquisition) waaraan ook de Universiteit Utrecht deelneemt. Meer informatie over dit TILA-project is te vinden op www.tilaproject.eu.

Het project is in de zomer van dit jaar gestart en loopt nog tot eind 2014.