Nieuws

Lerend werken in docententeams

In dit artikel in MESO Magazine laten we zien dat onderwijs gebaat is bij ‘eigen’ onderzoek, dat het lerend werken van docententeams en andere onderwijsprofessionals ondersteunt. Onderzoek is daarbij een verwarrend begrip, omdat het meestal louter als wetenschappelijk onderzoek wordt gezien. In dit artikel starten we daarom met drie voorbeelden uit ROC’s waarin onderzoek-in-de-praktijk – […]

Lees verder

Collectief leren door experimenteren

In het onderwijsveld is het van groot belang om onderwijskwaliteit te verbeteren en kennisontwikkeling en –verspreiding te bevorderen. In dit artikel wordt gesteld dat dit kan plaatsvinden door het bevorderen van collectief leren van docenten door middel van het experimenteren. Dit artikel beschrijft een case studie van 13 projecten in 12 scholen voor beroepsonderwijs, die […]

Lees verder