Over betekenisvolle inzet van ICT in het onderwijs

Het eindrapport van het onderzoek naar de inzet van online interculturele uitwisseling in het moderne vreemde talenonderwijs is afgerond. Het was een interessant traject!

Samen met IVA Onderwijs (Irma van der Neut en Rob Vink) en met het lectoraat Moderne Vreemde Talen Didaktiek van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (Kristi Jauregi Ondarra) hebben we onderzocht welke opvattingen de geïnterviewde docenten vreemde talen hebben over het leren van een vreemde taal en over de inzet van ICT daarbij.

In het onderzoek (gefinancierd door Kennisnet) hebben we een model uitgewerkt waarin duidelijk wordt dat docenten diverse afwegingen maken bij de inzet van ICT in hun onderwijs. Docenten van eenzelfde team of vaksectie maken echter niet noodzakelijkerwijs dezelfde afwegingen. Ook zetten zij eenzelfde ICT-toepassing vanuit verschillende afwegingen en overtuigingen, en met verschillende intenties in. Op scholen is het echter relevant om gezamenlijk deze afwegingen, overtuigingen en opvattingen te bespreken en op elkaar af te stemmen.

Klik hier voor het volledige rapport