Home

Welkom

“Teurlings Onderwijsonderzoek in Praktijk” is de bedrijfsnaam van freelance-onderzoeker Christa Teurlings.

TOiP is partner in de NRO Kennisrotonde


Welkom op deze site!

Lees ons nieuws

Activiteiten

Als freelance-onderzoeker voer ik onderzoek uit op het terrein van competentiegericht opleiden, schoolontwikkeling, professionalisering en (collectief) leren in schoolorganisaties. Het doen van onderzoek-in-de-praktijk heeft daarbij mijn warme belangstelling. Ook begeleid ik docenten, studenten, schoolleiders bij hun praktijkonderzoek en schrijf ik (vaak samen met collega-onderzoekers en onderwijsprofessionals) artikelen voor vakbladen of tijdschriften.

Vanaf mei 2016 vervul ik in opdracht van de NRO Kennisrotonde de rol van kennismakelaar.

Lees verder

Contact

E-mail | LinkedIn

Adres: Delbergen 30
4834 AE BREDA
Tel: 06 – 109 09 817\
Lees verder