Publicaties

Enkele recente publicaties:

Teurlings, C., Beek, S. (2016). Impactstudie kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek: bevindingen en conclusies in opdracht van het NRO (projectnummer 405-16-529). Publieksversie. Den Haag: NRO.

Neut, I. van der, Teurlings, C., & Vink, R., (m.m.v. K. Jauregi Ondarra). (2015). Opvattingen, betekenisverlening en de inzet van ict in het onderwijs. Uitwerking van een model op basis van casestudies naar de inzet van online interculturele uitwisseling in het moderne vreemde talenonderwijs. Tilburg: IVA Onderwijs. Klik hier.

Teurlings, C. (2013). Onderwijsonderzoek in praktijk: verbinden van professionalisering, schoolontwikkeling en kennisontwikkeling. Bijdrage aan het vriendenboek bij het afscheid van Prof. dr. P.Robert-Jan Simons. Klik hier.

Biemans, H., de Bruijn, E., den Boer, P., & Teurlings, C. (2013). Differences in design format and powerful learning environment characteristics of continuing pathways in vocational education as related to student performance and satisfaction. Journal of Vocational Education and Training, 01/2013; 65(1):108-126. Klik hier.

Boer, P. den, Harms, T., Hoeve, A., Nieuwenhuis, L., Smulders, H., & Teurlings, C. (2012). Lerend werken in docententeams. Meso magazine, 183. Klik hier.

Nieuwenhuis,L., Ries, K. de, Neut, I. van der & Teurlings, C. (2012). Collective teacher learning through experimentation in VET. LLinE Lifelong Learning in Europe. Issue 4/2012. Klik hier

Teurlings, C., P. den Boer, M. Vermeulen, S. Beek en A. Ros (2011). “Als ik er maar wat aan heb…”. Eindrapportage ‘Onderwijsonderzoek: de praktijk aan het woord’. Heerlen: Ruud de Moor Centrum/OU. Klik hier.

Boer, P. den, Harms, T., Hoeve, A., Nieuwenhuis, L., Smulders, H., & Teurlings, C. (2011). Onderzoek-in-de-praktijk. Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en advies. Klik hier.

Teurlings, C., & Neut, I. van der (2010). Samen leren(d) ontwikkelen, vernieuwen in de praktijk. Meso Magazine, 30, 174, oktober 2010, pg. 4 –9. Klik hier.

Teurlings, C., Vink, R., & Gielen, P., m.m.v. M. Peters & H. Marien (2010). Werken in teams in het voortgezet onderwijs. Een aanzet tot benutten van onderzoek. Kortlopend onderwijsonderzoek, Professionele organisatie, 80, Tilburg: IVA.

Teurlings, C., & Uerz, D. (2009). Professionalisering van roc-docenten: zoeken naar verbinding. Kortlopend Onderwijsonderzoek nr. 74, Professionele organisatie, MBO. Tilburg: IVA. Klik hier

Linden, R. van der, Neut, I. van der, Noordzij, P., Seezink, A., & Teurlings, C. (2007). Leer-/werkgemeenschappen in het vmbo. In: C. Teurlings, & J. Zuylen (Kernredactie), VMBO-reeks, april 2007, nr. 44. Tilburg: MesoConsult.

Teurlings, C., Van Wolput, B., & Vermeulen, M. (2006). Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs. Utrecht: Schoolmanagers_VO. Klik hier.

Teurlings, C., & van der Neut, I. (Red.) (2005). Leergedrag van VMBO-leerlingen bij het gebruik van ICT. VMBO-reeks, 35, november 2005.

Dartel, N. van, Teurlings, C., & Wiersma, H. (2006). Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Den Haag: Stichting Mobiliteitsfonds HBO.

Dartel, N. van, Teurlings, C., & Wiersma, H. (2006). Professionalisering van startende docenten in de bve-sector. Den Haag: SBO. ISBN 10 90-77864-11-3

Sprenger, C., Teurlings, C., Tjepkema, S., & Vermeulen, M. (2006). Teamleren in het HBO. Praktische hulp bij teamontwikkeling. Den Haag: Stichting Mobiliteitsfonds HBO.

Verbiest, E., i.s.m. Ansems, E., A. Bergmans, A. Grootswagers, A. Bakx, C. Teurlings (2004). Opleiden in de school: veredelde stage of leren in een professionele organisatie? In: VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 25 (2)., 11-16.

Teurlings, C., & Vermeulen, M. (2004, Red). Leren in veranderende schoolorganisaties. MESOfocus, 54, Over schoolorganisatie en onderwijsmanagement. Kluwer: Alphen aan den Rijn.