Profiel

Van oorsprong ben ik onderwijspsycholoog en kinder- & jeugdpsycholoog. Na mijn studies was ik via verschillende functies betrokken bij didactische vernieuwingen in diverse onderwijsinstellingen en bedrijfsopleidingen. In dat kader voerde ik ook mijn promotieonderzoek uit naar het bevorderen van het zelfstandig leervermogen van lerenden in (toekomstige) beroepssituaties, in het bijzonder het leren werken met de computer. Tevens volgde ik de postdoctorale leergang `opleidingsadvisering en –management’ van het TIAS, verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

Ruim tien jaar werkte ik vervolgens als senioronderzoeker bij het IVA te Tilburg, afdeling Onderwijs, Werken en Leren. Ik was daar betrokken bij diverse projecten op het terrein van competentiegericht opleiden, schoolontwikkeling, professionalisering en (collectief) leren in schoolorganisaties. Opdrachtgevers waren bijvoorbeeld de Landelijke Pedagogische Centra, de VO-raad, diverse scholen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs), CINOP/ECBO, Ministerie van Onderwijs.

Op dit moment ben ik als ZZP-er werkzaam op mijn expertiseterrein: onderzoek en advies op het terrein van competentiegericht opleiden, schoolontwikkeling, professionalisering en (collectief) leren in schoolorganisaties. Het doen van onderzoek-in-de-praktijk heeft daarbij mijn warme belangstelling.