Lerend werken in docententeams

In dit artikel in MESO Magazine laten we zien dat onderwijs gebaat is bij ‘eigen’ onderzoek, dat het lerend werken van docententeams en andere onderwijsprofessionals ondersteunt. Onderzoek is daarbij een verwarrend begrip, omdat het meestal louter als wetenschappelijk onderzoek wordt gezien. In dit artikel starten we daarom met drie voorbeelden uit ROC’s waarin onderzoek-in-de-praktijk – om onderscheid te maken met  ‘puur wetenschappelijk’ onderzoek – is uitgevoerd om een kwaliteitsslag in de scholen te maken. We benutten die drie cases om te laten zien 1) dat onderzoek-in-de-praktijk kan helpen om leerprocessen in de praktijk te ondersteunen ten behoeve van kwaliteitsverbetering van het onderwijs, 2) dat er bij onderzoek-in-de-praktijk meerdere lagen in de organisatie betrokken zijn, van docent en docententeam tot en met de economische en politieke omgeving, die elk een eigen logica en dynamiek kennen, en 3) dat wetenschappelijke kennis en andere kennis van buiten de school (beter) hun plek vinden in praktijksituaties waar leerprocessen op gang komen, bijvoorbeeld door middel van onderzoek-in-de-praktijk.

Onderzoek-in-de-praktijk: naar lerend werken in docententeams.
Peter den Boer, Truus Harms, Aimée Hoeve, Loek Nieuwenhuis, Hester Smulders, Christa Teurlings.

Voor het volledige artikel klik hier.